Vil du være aktør på Moesgaard Vikingedage 2023?

Vær med som aktør og sæt rammerne for en god oplevelse til Moesgaard Vikingedage 2023 med din formidling, aktivitet eller handel.

(scroll down for English)

 

Moesgaard Vikingedage 2023 afholdes i uge 30 fra 27.-30. juli. Der er åbent fra kl. 10-17 alle dage, hvor publikum kan opleve en autentisk stemning af vikingeliv.

 

Når du ansøger om at være med som aktør, beder vi dig klargøre, hvilken form for handel og formidling du har med. Vi prioriterer de aktører, som medbringer autentiske håndværk/handelsvarer, og som lægger vægt på at formidle deres håndværk/handelsvarer/aktivitet til publikum og have en god dialog med publikum generelt.

 

Vi har fokus på aktiviteter, formidling og autenticitet og vil skabe et program fyldt med musik, shows og fortællinger. Vores målgruppe er børnefamilier og vikingetidsentusiaster. Medbringer du handelsvarer, skal de være baseret på arkæologiske fund. Der pålægges en standpladspris, som varierer alt efter, om man primært vil deltage med salg for øje, eller om man formidler mere, end man sælger. Der er under alle omstændigheder ikke tale om et stort beløb. Hvis man ikke har salg, pålægges man ikke tiende.

 

Det er muligt at ankomme fra mandag d. 24. juli, og alle skal være ude igen søndag aften, d. 30., medmindre andet er aftalt med arrangørerne.

 

Send din ansøgning som aktør ved at udfylde formularen herunder. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Vi svarer på ansøgningerne løbende, men senest d. 12. maj 2023.

 

Standpladspriser for deltagelse med handelsvarer

Primært formidling med lidt småsalg 250 kr.
Salg og formidling 500 kr.
Større salgsbod med formidling 1.000 kr.
Storsalg 2.000 kr.


Priserne er fastsat efter, at man stadig betaler mindre end tiende, men at der er en retfærdig differentiering imellem dem som tjener en lille smule, og dem som tjener meget mere. Fakturaer vil blive sendt ud i god tid inden markedet, hvis jeres ansøgning accepteres, og den skal betales for at kunne deltage.

 

Application for Participation in Moesgaard Viking Days 2023

 

Moesgaard Viking Days takes place in week 30, the 27th to 30th of July. It is open from 10.00 a.m. to 5 p.m all days. When you apply, we ask you to convey what form of trade/activity/living history you bring. We prioritize the reenactors that bring authentic crafts and trade goods, and the ones who puts pride in showing and talking about their craft/wares/activity with the audience, and who wish to have a good dialogue with the audience in general.

 

We focus on activities, conveying the Viking age and authenticity, and we wish to create a program filled with music, shows and stories. Our primary guests are families and viking age enthusiasts. If you bring trading wares/goods, they must be based on archaeological finds. Each tradesperson will be asked to pay a small fee for participation, the amount is based on weather you mostly trade or do more living history/activities – no matter what it will not be a high price. If you do not plan to sell anything, we will not charge you.

 

It will be possible to arrive from Monday the 24th of July, departure will be on Sunday evening (the 30th), unless otherwise arranged with us.

 

Send your application by filling in the form below. We look forward to receiving your application! We will answer your applications as they arrive, but no later than the 12th of May 2023.

 

Prices for participation as a trader

Primarily show and tell, but selling a little too 250 dkk.
Trading and show and tell 500 dkk.
Larger trading business and a bit of show and tell 1.000 dkk.
Large trading business 2.000 dkk.

 

These prices are set as to ensure the payment is smaller than one-tenth of the traders’ revenue but is fair for those that does not sell much versus the ones that earn much more. Invoices will be sent to you well in advance if your application is accepted, and it must be payed before participation.

 

 

Udfyld formularen for at sende din ansøgning

Complete the form to send your application

First- and lastname
E-mail address
Phone number
What you want to show/tell and what activity
Number of participants (adults and children)
Tent measurement (front facing the audiense x lenght)
Arrival date